מזל-טוב!
  
מזל טוב  לניסים ודבורה אביטל לכבוד הולדת הנכדה


מזל טוב למשפחת שמעון וחניתה בן חמו לכבוד הבר מצווה של בנם עידן


 מזל טוב ליורם ואלישבע טהור לכבוד חתונת ביתם הדס


 מזל טוב למשפחת לניר וענבל אלקיים לכבוד בר מצווה של בנם שחר

 
 
 
 
פרשת וישלח: מוכנים לגאולה!?!

עם לבן גרתי
מדוע היה צריך יעקב להודיע לעשו הרשע על הצלחתו בקיום המצוות בבית לבן? תובנות מהפרשה על הדרך לגאולה הקרובה 

האחים מתכוננים למפגש עם יוסף. ציורה של אהובה קליין (c)

בתחילת פרשת השבוע מתכונן יעקב לפגישה עם עשו. הוא משגר אליו שליחים ומורה להם לומר לעשו ; "כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי ואחר עד עתה". רש"י מביא לכך שני פירושים : "גרתי" במובן של גר וזר, וכמו כן "גרתי" בחילוף אותיות הוא תרי"ג (רמז ל613- מצוות התורה), לאמור : "עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים". כמדובר כמה פעמים, הרי שניתן למצוא קשר בין שני הפירושים היות והם נאמרו על מילה אחת.

בכלל נשאלת השאלה, מדוע היה צריך יעקב להודיע לעשו הרשע על הצלחתו בקיום המצוות בבית לבן?

כידוע היתה מטרת יציאתו של יעקב לחרן בעיקרה רוחנית - הוא היה ב"שליחות". היה עליו לזכך את המקום ("חרון אפו של מקום") ולעלות את ניצוצות הקדושה ממעמקי הטומאה עד שהעולם בכלל יהיה מוכן לקראת הגאולה.

לאחר שעמד במשימה ביקש להודיע על כך לעשו: "עם לבן גרתי" - כל עניני "לבן הארמי" הקשורים לחומרניות העולם היו בבחינת גירות וזרות אצלי, טפלים לעיקר שליחותי, ולכן "תרי"ג מצוות שמרתי".

יעקב קיוה כי גם עשו ננער ממעשיו הרעים והוא מוכן לקראת הגאולה, אך השליחים חזרו ודווחו לו : "באנו אל אחיך - אל עשו" - שלחת אותנו אל "אחיך" מתוך מחשבה שהוא עלה לקדושה כמוך, אך אנו מצאנו את "עשו", בדיוק כפי שהיה, עם כל הרע שבו, וממילא עדין אינו מוכן לגאולה.

לא להתחשב בסביבה

מכל האמור לעיל יכולים אנו ללמוד הוראה מעשית לחיינו היום יומיים : יש להיות מוכנים תמיד לגאולה. גם אם הסביבה לא ראויה לכך הרי שחובתינו הפרטית להיות מוכנים לכך. ההכנה הטובה ביותר היא באמצעות הידיעה הברורה שכל עניני העולם הם בבחינת "גירות" וזרות, אשר מעמדם הוא ארעי והם טפלים לעיקר תפקידנו ומטרתינו בעולם - לימוד התורה וקיום מצוותיה.

הדבר התבטא גם במעשיו של יעקב ; "ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות" - "לו", לנשמתו ועניניה הרוחניים בנה יעקב "בית" - דירת קבע. לעומת ואת - "למקנהו", לכל אותם צרכים גשמיים, בנה "סוכות" - דירות ארעי. וכמו בסיפור בו פתחנו, עלינו לזכור שכל חיינו בעולם הזה הם ארעיים ורק סוללים את הדרך לגאולה העתידה.

התוכן בדף זה מופק על ידי Chabad.org, והוא יוצרים על ידי ומחבר / או Chabad.org. אם אתה נהנה מאמר זה, אנו ממליצים לך להפיץ אותו עוד יותר, ובלבד שלא לשנות כל חלק ממנו, ואתה לציין הערה זו, האשראי המחבר, וקישור www.chabad.org. אם ברצונכם לפרסם מחדש את המאמר בספר, כתב עת, או האתר, אנא permissions@chabad.org דוא"ל.

 הדפס   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

בית חב"ד כפר ורדים שע"י בית מנחם -כפר ורדים ע"ש הרבי מליובאוויטש (ע"ר) כתובת: ירדן 1  כפר ורדים  25147. מנהל בית חב"ד ושליח הרבי: הרב עמיחי מרינובסקי טלפון: 04-9576770 פלאפון: 054-7600705 דוא"ל: chabad@kfarvradim.org.il

  
כניסה למערכתהרשמה